Cheltuieli de executare silită

Cuantumul cheltuielilor de executare silită și onorariul, pentru dosarele înregistrate la Biroul Executorului Judecatoresc Somâldoc Paula Daniela, se determină în conformitate cu Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2550/C/2006 modificat prin Ordinul 2561/2012 din data de 30/07/2012.

Cheltuielile și onorariile practicate de biroul nostru variaza între limita minimă și cea maximă, fiind stabilite în funcție de:
– complexitatea dosarului aflat în executare
– durata procedurii de executare silită
– conlucrarea cu experți sau cu alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea dosarului
– volumul de muncă și timpul alocat.

În toate cazurile, pentru cheltuielile de executare se eliberează factură si/sau chitanță.